top
logo

Košík


VirtueMart
Váš košík je prázdný

Naposledy přidané

Hedvábný papír 50x70 cm, mix barev, 24 ks
Hedvábný papír 50x70 cm, mix barev, 24 ks

Magnetická kapsa A4, černá
Magnetická kapsa A4, černá


PDF Tisk Email

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Skartia ČR s.r.o.

Sídlo společnosti: K Šedivce 480, Praha 6, 164 00

Spoečnost je registrována Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 76437

IČ: 26168723

DIČ: CZ26168723

 

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi společností Skartia s.r.o. (prodávající) a jejími obchodními partnery (kupujícími) v oblasti prodeje zboží ze sortimentu společnosti Skartia ČR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti při zveřejnění na www.skartia.cz s tím, že společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 


2) Objednávání zboží

Kupující (tzn. fyzické i právnické osoby) při zahájení obchodních vztahů předávají prodávajícímu potřebné fakturační údaje (tj. např. fakturační a dodací adresa), nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě které chce mít uvedeny na prodejních dokladech. Kupující rovněž uvede konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží. Pokud nebudou tyto osoby kupujícím konkrétně uvedeny, bude zboží předáno kterémukoli zaměstnanci kupujícího. Kupující vystavuje objednávku na zboží uvedené v katalogu uvedením přesného názvu zboží, jeho katalogového čísla a množství (dle způsobu balení).

    Objednat je možné následujícím způsobem:

        *
          prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.skartia.cz (e-shop)
        *
          elektronickou poštou (E-mail) na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
        *
          osobně (adresa velkoobchodu)
        *
          telefonicky na tel.č.:220920230, 220960095      
        *
          faxem na tel.č.: 220920230   
        *
          poštou na adrese: Skartia ČR s.r.o. Za Sokolovnou 1159, Praha 6, 165 00
 

3) Ceny

Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.


Společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů, výrobců či zmněně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. Předem dohodnuté ceny jsou respektovány.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a předběžný termín dodání.

 

4) Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě vyhodnocení kriterií kupujícího a na základě vzájemné dohody.

 

5) Informace o produktech

Zboží je označeno objednacím číslem, názvem zboží, popisem zboží, cenovou jednotkou, cenou bez DPH za jednotku.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či certifikátů a patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Společnost Skartia ČR s.r.o. současně se zbožím předává zákazníkovi daňový doklad - fakturu (slouží též jako dodací list, pokud není uvedeno jinak).  Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

    *
      číslo faktury
    *
      u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
    *
      bankovní spojení prodávajícího
    *
      termín splatnosti kupní ceny
    *
      soupis dodávaného zboží vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
    *
      číslo. objednávky kupujícího (je-li kupujícím u objednávky uvedeno)
    *
      číslo. příslušného dodacího listu

 

6) Platební podmínky

    *
      platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Skartia ČR s.r.o. nebo daňový doklad v hotovosti vystavený zákazníkovi společností Skartia ČR s.r.o.
    *
      platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu
    *
      na dobírku - při doručení zboží poštou nebo přepravcem (platbu přebírá pošta nebo přepravce)
    *     
      platba na fakturu se splatností pro státní organizace, obce, školy a dále pro smluvní zákazníky - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu.

Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost Skartia ČR s.r.o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a je oprávněna vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7) Záruční podmínky

Záruční podmínky za jakost zboží vycházejí z ustanovení Obchodního zákoníku (§429 - 441).

 
8) Závěrečná ustanovení

Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze obchodních případů vzniklých při nákupu zboží u společnost Skartia ČR s.r.o. Při dodávkách jiného, v obchodní nabídce společnosti Skartia ČR s.r.o. neuvedeného zboží, se mohou s kupujícím dohodnout individuální obchodní podmínky.

 

9) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1. června 2009

 

HledáníRozšířené hledání

Přihlášení


Košík e-mailem

Váš košík je prázdný

bottom

Založeno na Joomla!. Valid XHTML and CSS.