top
logo

Košík


VirtueMart
Váš košík je prázdný

Naposledy přidané

Samolepicí papír v roli, nepermanentní, 30 cm x 12,2 m, bílý
Samolepicí papír v roli, nepermanentní, 30 cm x 12,2 m, bílý

Omalovánky samolepící, nepemanentní, 30cm x 4 m, kluci
Omalovánky samolepící, nepemanentní, 30cm x 4 m, kluci


PDF Tisk Email

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Skartia ČR s.r.o.

Sídlo společnosti: K Šedivce 480, Praha 6, 164 00

Spoečnost je registrována Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 76437

IČ: 26168723

DIČ: CZ26168723

 

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi společností Skartia s.r.o. (prodávající) a jejími obchodními partnery (kupujícími) v oblasti prodeje zboží ze sortimentu společnosti Skartia ČR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti při zveřejnění na www.skartia.cz s tím, že společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 


2) Objednávání zboží

Kupující (tzn. fyzické i právnické osoby) při zahájení obchodních vztahů předávají prodávajícímu potřebné fakturační údaje (tj. např. fakturační a dodací adresa), nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě které chce mít uvedeny na prodejních dokladech. Kupující rovněž uvede konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží. Pokud nebudou tyto osoby kupujícím konkrétně uvedeny, bude zboží předáno kterémukoli zaměstnanci kupujícího. Kupující vystavuje objednávku na zboží uvedené v katalogu uvedením přesného názvu zboží, jeho katalogového čísla a množství (dle způsobu balení).

    Objednat je možné následujícím způsobem:

        *
          prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.skartia.cz (e-shop)
        *
          elektronickou poštou (E-mail) na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
        *
          osobně (adresa velkoobchodu)
        *
          telefonicky na tel.č.:220920230, 220960095      
        *
          faxem na tel.č.: 220920230   
        *
          poštou na adrese: Skartia ČR s.r.o. Za Sokolovnou 1159, Praha 6, 165 00
 

3) Ceny

Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.


Společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů, výrobců či zmněně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. Předem dohodnuté ceny jsou respektovány.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a předběžný termín dodání.

 

4) Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě vyhodnocení kriterií kupujícího a na základě vzájemné dohody.

 

5) Informace o produktech

Zboží je označeno objednacím číslem, názvem zboží, popisem zboží, cenovou jednotkou, cenou bez DPH za jednotku.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či certifikátů a patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Společnost Skartia ČR s.r.o. současně se zbožím předává zákazníkovi daňový doklad - fakturu (slouží též jako dodací list, pokud není uvedeno jinak).  Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

    *
      číslo faktury
    *
      u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
    *
      bankovní spojení prodávajícího
    *
      termín splatnosti kupní ceny
    *
      soupis dodávaného zboží vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
    *
      číslo. objednávky kupujícího (je-li kupujícím u objednávky uvedeno)
    *
      číslo. příslušného dodacího listu

 

6) Platební podmínky

    *
      platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Skartia ČR s.r.o. nebo daňový doklad v hotovosti vystavený zákazníkovi společností Skartia ČR s.r.o.
    *
      platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu
    *
      na dobírku - při doručení zboží poštou nebo přepravcem (platbu přebírá pošta nebo přepravce)
    *     
      platba na fakturu se splatností pro státní organizace, obce, školy a dále pro smluvní zákazníky - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu.

Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost Skartia ČR s.r.o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a je oprávněna vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7) Záruční podmínky

Záruční podmínky za jakost zboží vycházejí z ustanovení Obchodního zákoníku (§429 - 441).

 
8) Závěrečná ustanovení

Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze obchodních případů vzniklých při nákupu zboží u společnost Skartia ČR s.r.o. Při dodávkách jiného, v obchodní nabídce společnosti Skartia ČR s.r.o. neuvedeného zboží, se mohou s kupujícím dohodnout individuální obchodní podmínky.

 

9) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1. června 2009

 

HledáníRozšířené hledání

Přihlášení


Košík e-mailem

Váš košík je prázdný

bottom

Založeno na Joomla!. Valid XHTML and CSS.